Tips til hvordan kvitte deg med gjeld

De aller fleste har gjeld i en eller annen form, og i større eller mindre grad. Enten det er studielån, boliglån, gjeld knyttet til bilen eller forbruksgjeld, er de fleste interessert i å kvitte seg med slike utestående krav. For noen er det uproblematisk å følge en nedbetalingsplan som er fastsatt i samråd med kreditor, mens andre har større utfordringer med å kontrollere sin privatøkonomi. Under har vi samlet noen råd til deg som vil kvitte deg med gjeld. Tipsene er nyttig for deg som behøver veileding til hvordan du kan få grep om egen økonomiske situasjon. Selv hvis du kun ute etter tips til hvordan raskere nedbetale gjelden, vil du nok få utbytte av oversikten.

Vanlig med gjeld

Det er ikke uvanlig å ta høyere utdanning, få seg jobb, stifte familie og kjøpe bil og hus. Uavhengig av om du har fulgt denne modellen eller ikke, kommer man ofte til et punkt i livet hvor inntekter og utgifter brått ser annerledes ut enn tidligere. Overgangen fra en studenttilværelse med lånte midler fra Lånekassen, til en ny hverdag kan være stor: Selv om inntekten ofte er høyere enn tidligere, er det mange som opplever at mye går med til å betjene gjeld. Sannsynligvis er det en del grep i hverdagen du kan ta, for å opprettholde en fin levestandard og likevel betjene lånene dine som planlagt.

Ha en realistisk nedbetalingsplan

Dersom du ikke allerede har fastsatt en nedbetlingsplan i samråd med kreditor, altså de du har lånt midler fra, er dette et godt første steg. Har du boliglån eller andre store lån hos banken din, har du sannsynligvis fått en slik nedbetalingsplan. Har du lånt midler hos andre som ikke har presentert en slik plan, kan du med fordel ta kontakt med kreditor og få i stand en slik ramme. Når du har oversikt over hvor mye av inntekten din som går med til gjeldsnedbetaling hver måned, vil det være enklere å holde styr på den øvrige økonomien.

Sett deg mål

Har du lyst til å kvitte deg med gjelden raskere enn planlagt, er det lurt å sette seg konkrete mål. Lag en oversikt over når du ønsker å bli kvitt ulik gjeld. Med dette som utgangspunkt bør du bryte ned tallene for å se hvor mye ekstra du kan avse i måneden til nedbetaling. For å klare dette må du ha god oversikt over inntektene dine og de øvrige utgiftene du har hver måned. Det er kun på denne måten du kan se hvilke utgifter du kan kutte ned på, for å skape rom til økt nedbetaling.

Lag og følg et personlig budsjett

Som et ledd i å redusere de øvrige månedlige utgiftene dine, tilråder vi at du lager et månedlig budsjett. Budsjettet bør inneholde alle dine inntekter og utgifter. Når du har et budsjett, vil det sette rammene for hvor mye penger du faktisk kan bruke på ulike ting. Dersom du har budsjettert med et relativt rimelig matbudsjett, vil det være enklere å styre unna spontante restaurantbesøk eller unødvendig dyr take away. Når du tvinger deg selv til å ha et aktivt forhold til egen økonomi, blir det enklere å nå målene du har satt deg. Du finner gode råd på nett for hvordan et personlig budsjett kan se ut.

Planlagte innkjøp

En naturlig konsekvens av å følge et personlig budsjett er at du blir nødt til å styre unna uplanlagte kjøp. Mange har en lei vane med å kjøpe klær og ting de ikke nødvendigvis behøver. Slik uplanlagt shopping fører ofte til at du kjøper ting du egentlig ikke behøver, og kaster bort penger du kunne brukt på andre ting. Hvis dette er et problem for deg, kan det hjelpe å inngå en avtale med en venn eller en livspartner. Da er det ikke bare deg selv du må stå ansvarlig overfor, men også dem. Klarer du dette, vil du frigjøre ekstra midler til nedbetaling av gjeld. Det kan videre være nyttig å legge en matplan som gjelder fra uke til uke. Dersom du gjør all mathandel i et storinnkjøp, kan du enklere få kontroll på hverdagsutgiftene. I tillegg vil de fleste finne at de bruker mindre penger på mat, siden planleggingen gjør at mindre går i søpla.

Kommunikasjon med partner

Mange kan finne det ubehagelig å snakke om økonomi, spesielt hvis man opplever at ikke alt er som det ideelt sett burde. Dersom du deler livet ditt med noen, og dere har felles økonomi, er det imidlertid ingenting som er bedre enn at dere har en åpen kommunikasjon om penger. Hvis dere sammen blir enige om å nedbetale gjeld, blir det enklere å gjøre de nødvendige grepene i hverdagen. Når dere kommuniserer og setter dere felles mål, kan dere motivere hverandre til å ta gode beslutninger fra dag til dag. I tillegg til at åpenhet i seg selv kan være positivt for samlivet, kan dere raskere bli kvitt en eventuell byrde som gjelden fører med seg.

Forsiktig med ny gjeld

Dersom du sliter med stor gjeld og har mange ubetalte krav, kan det virke som en enkel løsning å betale denne med et kredittkort eller et forbrukslån. Dette bør unngås så lenge man har andre alternativer som ikke inkluderer rentebelastninger. Har du en stor lønning i vente, og en regning forfaller noen dager før lønnsutbetaling, er det selvsagt ikke farlig å bruke et kredittkort for å betjene gjelden for noen dager. Skal du gjøre det, må du imidlertid garantere deg selv at det første som skjer når lønnen tikker inn, er å dekke denne kredittkortgjelden. Hvis ikke havner du fort i en negativ spiral, der du stadig må ta opp ny gjeld for å betjene gamle utskeielser. Husk at både forbruksgjeld og kredittkortgjeld er noe med det dyreste du kan ha – rentenivået er ofte hårreisende. Løsningen er ofte refinansiering så fremt de nye rentebetingelsene er bedre.

Snakk med kreditorene

I stedet for å pådra deg ytterligere gjeld dersom du har betalingsproblemer en måned, anbefaler vi at du tar kontakt med kreditor. Selskaper og banker som yter lån, er i hovedsak interessert i å få pengene sine tilbake. Dersom du ringer og ber om betalingsutsettelse i noen dager, er sannsynligheten stor for at de vil akseptere det. Dette er en mye bedre løsning enn for eksempel å la kravet gå til inkasso, som kun vil føre til at du må betale et ekstra gebyr. Når du tar tyren ved hornene med en gang du skjønner at du vil få problemer, kan du sammen med kreditor forsøke å finne en løsning for din situasjon.

Hvilken gjeld bør du betale først?

Dersom du får et uventet stort økonomisk handlerom, er det god grunn til å bruke midlene til gjeldsnedbetaling. Som vi har illustrert er det god grunn til å kvitte seg med alt av dyr forbruksgjeld og kredittkortgjeld i en slik situasjon. Bruk deretter midler på  å kvitte deg med eventuell boliggjeld. Dette kommer før du eventuelt nedbetaler studielånet – som er det rimeligste lånet du kan ha. Studielån kan også gi rentefritak dersom økonomien din er svak (søk om dette hos Lånekassen). Til dette siste kommer også at nedbetaling av boliglån er en direkte investering i verdier. Har du nedbetalt hele boligen din, vil du kunne ta ut hele overskuddet ved et eventuelt salg. Nedbetaling av studielån derimot, er ikke en investering på samme måte: Dette er midler som du allerede har forbrukt.