Tips til hvordan kvitte deg med gjeld

De aller fleste har gjeld i en eller annen form, og i større eller mindre grad. Enten det er studielån, boliglån, gjeld knyttet til bilen eller forbruksgjeld, er de fleste interessert i å kvitte seg med slike utestående krav. For noen er det uproblematisk å følge en nedbetalingsplan som er…

read more

Hvordan redusere formueskatten

Hva er formueskatt? Enkelt forklart er formuen din hva du totalt sett eier, den samlede verdien av de eiendelene du har. Formueskatten beregnes ut fra det du sitter igjen med etter at all gjeld er trukket fra. Eiendeler (formuesobjekter) kan være sparepenger og andre bankinnskudd, løsøre, fast eiendom, aksjer og…

read more